Brand

Natuurlijke bouwsystemen

HOUTSKOOL ZORGT VOOR EEN BESCHERMENDE LAAG DIE VERTRAGEND WERKT

Hoe brandgevaarlijk is een houten woning?

Uiteindelijk brand natuurlijk bijna ieder materiaal. Een belangrijke vraag die je moet stellen als het gaat over brandveilige materialen is; ‘Welke temperatuur en reactietijd zijn nodig om voorwerpen te laten ontbranden?’ De ontvlambaarheid van massief hout is niet erg hoog, klasse normaal ontvlambaar.  

Hout is dus een brandbaar materiaal. Echter, als hout inbrandt vormt het een isolerende laag (de welbekende houtskool laag). Deze laag zorgt ervoor dat het inbranden na een snel begin steeds langzamer gaat. Hierdoor is hout heel lang vormstabiel en behoudt het lang zijn draagkracht. Dit is erg belangrijk voor de houten balken in dragende constructies. 

Er is al heel veel onderzoek gedaan naar brandoorzaken, met als conclusie dat de toegepaste bouwmethode niet van invloed is op de kans dat er brand ontstaat in een woning of gebouw. Doorslaggevend zijn het gedrag van de bewoner/gebruiker en de brandbaarheid van de inrichting.

Hout is beter dan staal…

Een beetje technisch wellicht, maar de inbrandsnelheid van hout is bijna rechtevenredig met de dichtheid van het hout. Het brandgedrag is dus erg voorspelbaar. Als je namelijk weet hoe snel het hout inbrandt, kun je berekenen na hoeveel tijd het draagvermogen van een constructie onvoldoende wordt. En daar heb je meteen een groot verschil te pakken ten opzichte van stalen constructies. Die verliezen namelijk bij elke graad opwarming aan sterkte. Daarom zakken die ook boven een bepaalde temperatuur volledig in elkaar. Dus de aanname dat staal brandveiliger is dan hout klopt niet. Een stalen constructie scoort als dragende constructie dus ook niet per definitie beter dan hout.

En dat geldt ook voor vloeren en plafonds. “Gebouwen gemaakt van beton of staal zijn in tegenstelling tot houtconstructies bij een brand blootgesteld aan een groter risico. Het beton wordt warm, het water in het beton verandert in stoom en dan springen er betondelen af. De wapening wordt blootgelegd en de stevigheid neemt af. Onder de druk van gewapend beton leidt dat met waarschijnlijkheid tot het instorten van het gebouw. Houten gebouwen gedragen zich bij een brand anders. Hout wordt langzaam van buiten naar binnen door het vuur verbrandt, Daardoor is de draagkracht van houtconstructies langer gewaarborgd, zodat de structuur niet plotseling ineenstort.“ Lukasz Wagner, Business Development Manager Fire Stop in Polen

Werk met laagjes

Brandwerend-heid verhogen

De inbrandsnelheid van hout is afhankelijk van de volumieke massa en de afmeting van de doorsnede. Als vuistregels kan gesteld worden dat de inbrandsnelheid 1mm per minuut is. 

Je kunt de brandwerendheid verhogen door met lagen te werken. Denk bijvoorbeeld aan gips aan de binnenzijde. Een afwerking met gips zorgt voor een verhoging van de brandwerendheid met 30 minuten. 

Wil je brandoverslag voorkomen, bijvoorbeeld bij een verdiepingsvloer of in de gevel, pas dan een brandwerende WPA-2 plaat toe tussen gevelelement en de gevelbekleding.